Tarkkuuskoneistaminen – PEMTec

Sähkökemiallinen tarkkuuskoneistaminen

Precise Electrochemical Machining (PEM) eli sähkökemiallinen tarkkuuskoneistaminen tarkoittaa menetelmää, jossa kappaleen pinnalta liuotetaan materiaalia elektrolyysin avulla.

Menetelmä vastaa periaatteiltaan galvanointia tai sähkökemiallista kiillottamista. Sähkökemiallisessa tarkkuuskoneistamisessa metallinen elektrodi toimii kuin työstöterä, mutta ei kosketa työstettävää pintaa.

Menetelmän hyödyt:

  • Erittäin suuri tarkkuus
  • Ei kipinöintiä työstön aikana
  • Sama muoto voidaan työstää tuhansia kertoja, koska kulumista ei juuri tapahdu.

Haluatko tietää aiheesta lisää tai tutustua laitteisiin tarkemmin?

Kuinka sähkökemiallinen tarkkuuskoneistaminen toimii?

Elektrodin ja työkappaleen välinen tasajännitepulssi ionisoi ja siten vapauttaa työkappaleen (anodi) pinnalta atomeja elektrolyyttiin.

Elektrolyyttineste suihkutetaan työkappaleen ja elektrodin väliin, jolloin atomit huuhtoutuvat koneistettavalta pinnalta nesteeseen.

Tämän jälkeen elektrolyytti kierrätetään koneessa olevaan suodatinjärjestelmään, jossa se puhdistuksen jälkeen palautetaan säiliöön ja sieltä uudelleen kiertoon.

Elektrodin värähtelevä pystyliike saadaan aikaan pyörivällä epäkeskolla (0,01 … 0,4 mm), värähtelytiheys on tyypillisesti 30 … 70 Hz. Varsinainen syöttöliike tapahtuu Z-akselia alaspäin syöttämällä.

Sähkökemiallisen tarkkuuskoneistamisen nopeus

Tarkkuuskoneistamisessa työstönopeuteen vaikuttavat:

  • materiaali
  • työstettävän kappaleen pinta-ala ja muoto
  • haluttu tarkkuus.

Koneen pöydällä voidaan työstää useampia kappaleita yhtaikaa, mutta kukin työkappale tarvitsee tällöin oman elektrodin.

Kappaleiden määrä pöydällä ei vaikuta syöttönopeuteen, mikäli koneen tuottamat virta- [A] ja elektrolyytin [l/min] huuhteluarvot pysyvät sallituissa rajoissa.

Scalar Oy

Scalarin uutiskirje tulee kun meillä on mielestämme fiksua kerrottavaa tuotteista, ratkaisuista, case-tapauksista tai tapahtumista. Jos tilaat jo kirjeen ja haluat poistua tilaajalistalta, laitathan meille postia info@scalar.fi -osoitteeseen.